Parboolduin op Vlieland

Parboolduin

Een schoolvoorbeeld van een parboolduin in het duingebied bij het Pad van Twintig. Een paraboolduin kan ontstaan in een duingebied met één overheersende windrichting. In dit geval is dat westenwind. Als de wind vat krijgt op het zand gaat het duin verstuiven. Aan de Loefzijde (waar de wind vandaan komt) wordt een kuil uitgestoven, het zand valt aan de lijzijde weer neer. Het duin verplaatst zich hierdoor met de wind mee. Langs de stuifkuil bijven randen achter, als een soort staart (anders dan bij een sikkelduin, waarbij de punten voor de wind uitlopen). Door de beweging van het zand wordt de vegetatie in het duingebied verjongd. Bij een teveel aan stikstof kan de vegetatie zo sterk toenemen dat het duin wordt vastgelegd.

Keywords: Vlieland, Paraboolduin, Secundair, Verstuiven, Loopduin, Stikstof, Vergrassing, Dichtgroeien, Vastleggen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen