Vlieland, Kroon's polders

Kroon's polders

De Kroon's polders zijn tussen 1920 en 1925 aangelegd op initiatief van duinwachter: Jan Wouter Kroon (1874-1957). De duinen op West Vlieland werden steeds smaller. Om te voorkomen dat het eiland in tweeŽn zou breken werden de polders met stuifdijken op de strandvlakte aangelegd. Het was de bedoeling dat hierdoor bruikbare landbouwgrond beschikbaar zou komen, de polders waren echter te zout en te nat. De natuur wist het gebied wel te vinden en vele vogel en plantensoorten vonden er een plekje. Vanaf de jaren 60 worden de polders beheerd als natuurgebied. Stuwen, duikers en bemaling zijn weggehaald. In 1996 is de dijk van de 3e polder en de binnendijk tussen de 3e en 4e polder doorgestoken. Bij hoge vloed heeft water uit de Waddenzee toegang tot het gebied.

Keywords: Vlieland, Kroon, Polders, Landaanwinning, Veiligheid, Landbouw, Natuur, Kwelder, Overgangen, Zoet, Zout, Vogels

Fryslansite ©Hendrik van Kampen