Beginnende verlanding met Riet vanaf de bodem

Beginnende verlanding met Riet

Beginnende verlanding in een natuurontwikkeling in de Alde Feanen. De poel is in 2000 aangelegd, de foto is genomen in april 2010. In voedselrijk water groeit Riet vanaf de oever over de bodem naar het midden van de plas.

Keywords: Beginnende, Verlanding, Riet, Bodem, Begin, Successie, Alde Feanen, Wikelslân

Fryslansite ©Hendrik van Kampen