Verregaande verlanding van een Petgat

Verlanding van een Petgat

Het pakket drijvende vegetatie wordt op een gegeven moment zo dik dat het begaanbaar wordt. Nu kan er gemaaid worden hoewel er hier en daar plekken met open water aanwezig kunnen zijn. Het maaien voorkomt dat er bomen in het riet kunnen opkomen, zo blijft het landschap open.

Keywords: Verlanding, Petgat, Open, Water, Drijvende, Begroeiing, Stevig, Begaanbaar, Maaien, Beheer, Alde Feanen, Wikelslân, Winter, Rijp

Fryslansite ©Hendrik van Kampen