Verlanding met Moerasvaren en Kikkerbeet

Verlanding vanuit de oever

Als een oever te stijl is kan Riet niet de plas in groeien. De verlanding kan ook met drijvende planten vanuit de oever beginnen, hier met Moerasvaren en Kikkerbeet.

Keywords: Verlanden, Kikkerbeet, Moerasvaren, Drijvend, Alde Feanen, Reid om 'e Krite

Fryslansite ©Hendrik van Kampen