PijlNaar de thumbnails

Verlanding met drijvende Planten die matten vormen

Verlanding met Drijvende Planten

Verlanding met drijvende Planten die matten vormen. Hier met met Gele Plomp en Krabbenscheer. De matten voegen zich gaandewegs samen tot drijvende plakken vegetatie, Drijftillen.

Keywords: Natura2000, H3150, Verlanding, Drijvende, Planten, Gele plomp, Krabbenscheer, De Deelen, Drijftillen

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen