Verlanding met drijvende Planten die matten vormen

Verlanding met Drijvende Planten

Verlanding met drijvende Planten die matten vormen. Hier met met Gele Plomp en Krabbenscheer. De matten voegen zich gaandewegs samen tot drijvende plakken vegetatie, Drijftillen. Wat de soorten zijn die bij de verlanding zijn betrokken, wordt bepaald door de kwaliteit en bemesting van het water.

Keywords: Natura2000, H3150, Verlanding, Drijvende, Planten, Gele plomp, Krabbenscheer, De Deelen, Drijftillen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen