Overhaal of overtoom bij Venhuizen NH

Overhaal bij Venhuizen

Een overhaal of overtoom is een altenatief voor een sluis als je met een schuit het peilverschil tussen twee polders moet overbruggen. De schuit kan met behulp met een windas (het rad op de foto) via een helling op de dijk worden getrokken. Daar wordt hij met behulp van rails of rollers (vroeger boomstammetjes of paaltjes) naar de overkant gereden om daar weer te water worden gelaten. In het verleden waren er veel overhalen maar er zijn slechts enkele bewaard gebleven. Deze overhaal is te zien bij Venhuizen NH. De oudste kaart waarop ik hem tegenkom dateert van 1850. Het gebruik van overhalen is veel ouder. Destijds lag de overhaal 200 meter meer oostelijk, tijdens de ruilverkavelingen in de jaren 60 is hij verplaatst. De overhaal is een rijksmonument.

Keywords: Overhaal, Overtoom, Radje, Westerbuurt, Venhuizen, Verplaatst, Ruilverkaveling, Rijksmonument 37129, Waterbouwkundige werken, Scheepshulpmiddel

Fryslansite ©Hendrik van Kampen