Veenmosrietland in de Brandemeer

Veenmosrietland kan aangetroffen worden in gebieden met enigszins brak water. Dat is in de meeste laagveengebieden van Fryslân het geval. Na verloop van tijd wordt het plantenpakket zo dik dat het aandeel voedselarm regenwater in de bovenste 20cm de overhand krijgt. Er ontstaat een ijl Rietland met weinig vitaal Riet en overheersing van Veenmossen in de ondergroei. Veenmosrietland moet jaarlijks gemaaid worden, zonder beheer gaat het over in Berkenbroekbos.


Keywords: Natura2000, H7140b, Veenmosrietland, Voedselarm, Oligotroof, Regenwater, Brandemeer, Veenmossen, Successie, IJl, Riet

Veenmosrietland (Brandemeer)

Fryslansite ©Hendrik van Kampen