Plas van de van Asperen eendenkooi

Van Asperen eendenkooi

Eendenkooien werden vanaf de middeleeuwen gebruikt voor de jacht op eenden. Met behulp van tamme lokeenden werden wilde eenden op een door bomen omzoomde plas gelokt. Met voer werden de eenden in een vangpijp gelokt waar de eenden konden worden gevangen. In Fryslân liggen de meeste eendenkooien in Oostergo. Twee daarvan liggen in de Eanjumerkolken. De 18e eeuwse noordelijke kooi komt rond 1840 in bezit van Poelier Popke Van Asperen uit Leeuwarden. In 1942 wordt de kooi door de familie nagelaten aan it Fryske Gea onder de voorwaarde dat er niet meer mag worden gevangen. In de kooi worden op aanvraag excursies gegeven.

Keywords: Eendenkooi, Plas, Bomen, Stilte, Lokken, Rietmatten, Schermen, van Asperen, it Fryske Gea, Eanjumerkolken, Jacht

Fryslansite ©Hendrik van Kampen