Vangpijp van de noordelijke van Asperen eendenkooi

Vangpijp van de noordelijke van Asperen eendenkooi

Met behulp van tamme eenden worden wilde eenden op een centrale plas gelokt. Als er voldoende eenden op de plas zitten gaat de kooiker voeren. Hij kan vrij achter de schermen bewegen zonder dat de eenden hem zien. De tamme eenden nemen de wilde mee de vangijp in, waar voer wordt gestrooid. Als de eenden in de pijp zijn laat de kooiker zich aan de ingang zien. De tamme eenden blijven zitten, de wilde vluchten naar het eind van de pijp waar ze achter een valdeur worden gevangen. Het voordeel van het vangen met een kooi is dat de eenden schoon zijn, er zit geen lood van kogeltjes in het vlees. Tegenwoordig wordt er niet meer commercieel gevangen, de worden kooien nog wel gebruikt om eenden te vangen om ze te kunnen ringen.

Keywords: Eendenkooi, Vangpijp, Rietmatten, Schermen, Val, van Asperen, it Fryske Gea, Kooiker, Verborgen, Eanjumerkolken

Fryslansite ©Hendrik van Kampen