Heide en Bos van het Terwispeler Grootschar

Het Terwispeler Grootschar

Het Terwispeler Grootschar ligt helemaal in het oostelijke deel van de van Oordt's Mersken op de wat hogere zandgrond. Het deelgebied is bedekt met stukjes bos en restanten Vochtige heide. Het grootste gedeelte is vergrast maar met plaggen en begrazen probeert men de heide in betere conditie te krijgen.

Keywords: Oordt's Mersken, Terwispeler Grootschar, Vochtige heide, H4010, Vergrassen, Stikstofdepositie, Verdrogen, Eiken, Bos

Fryslansite ©Hendrik van Kampen