Bloemrijk grasland bij Rome

Bloemrijk grasland bij Rome

Een belangrijk deelgebied van de van Oordt's Mersken, genaamd: "Rome", ligt in het oostelijke deel van het gebied, ten noorden van de Boorne. Hier liggen de mooiste Natte schrallanden en Blauwgraslanden. Het gebied is niet toegankelijk en is onmogelijk om een foto te maken van de mooiste stukken. Op de foto is een veld te zien met Kruiden- en faunarijk grasland en houtwallen. De foto is gemaakt vanaf het fietspad van Terwispel naar Beetsterzwaag maar geeft slechts een zeer beperkte indruk van het gebied.

Keywords: Oordt's, Mersken, Rome, Bijzondere, Graslanden, Hooilanden, Beekdal, Boorne

Fryslansite ©Hendrik van Kampen