Koningsdiep, van Oordt's Mersken

Koningsdiep, van Oordt's Mersken

Het Koningsdiep of de Boorne loopt centraal in het gebied van Oordt's Mersken. Dit deel van het beekdal is bijzonder omdat het precies in de overgang van zandgrond naar veen ligt. Deze winterse ochtendfoto is gemaakt in het veengebied aan de westelijke rand van het gebied, richting het oosten. Centraal door de foto slingert de beek, rechts ligt het gebied de Dulf en links de Janssen Stichting. Het beheer van de graslanden is vooral gericht op vogels. In de winter is het een rustgebied voor ganzen en in de broedtijd vinden we hier weidevogels.

Keywords: Koningsdiep, Boorne, Ouddiep, Alddjip, Dulf, Janssen Stichting, Ochtend, Nevel, Ochtendrood, Ganzen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen