Helofytenfilter bij de Schipsloot in het oostelijke deel van Oordt's Mersken

Helofytenfilter bij de Schipsloot

In het oostelijke deel van de van Oordt's Mersken zijn de graslanden schraler dan in het westen. We vinden hier voornamelijk de typen "Kruiden- en faunarijk grasland" (N12.02) en "Vochtig hooiland" (N10.02). Deze graslanden zijn zeer gevoelig voor een te sterke bemesting en het areaal tegenwoordig sterk afgenomen. Ten westen van de Schipsloot liggen de Smelle Warren. Dit gebied heeft streefpeil van -90cm NAP. Als het nodig is kan water kan vanuit de boezem worden ingelaten via het helofytenfilter op de foto.

Keywords: Oordt's, Mersken, Smelle. Warren, Schipsloot, Helofytenfilter, Waterzuivering, Overbemesting, Gevoelig, Schraal, Grasland

Fryslansite ©Hendrik van Kampen