Zandpad langs de van Oordt's Mersken

Zandpad langs de van Oordt's Mersken

Het natura 2000-gebied van Oordt's Mersken is het gehele jaar gesloten voor bezoekers. Incidenteel worden er excursies gegeven door Staatsbosbeheer maar daar is verder geen informatie over te vinden. Om het gebied te bekijken kan je het beste over een zandpad aan de zuidkant van het gebied wandelen. Het pad loopt ten zuiden van Nij Beets vanaf de Rolbręge in de Swynswei naar het zuidoosten. Het ligt langs de Nieuwe Vaart en loopt door tot in Terwispel. Het pad vormt de zuidgrens van het gebied. Halverwege kom je onder de A7 Drachten-Heerenveen door, de snelweg deelt het natura 2000-gebied in tweeën. De zuidelijke graslanden ten westen van de snelweg heten de Dulf, ten oosten van de snelweg zijn het de Smelle Warren.

Keywords: Oordt's, Mersken, Dulf, Grasland, Weidevogels, Zandpad, Voorjaar, Bloemen, Sloot, Fluitenkruid, A7, Snelweg

Fryslansite ©Hendrik van Kampen