Vochtige Hooilanden in de Dulf

Vochtige Hooilanden

Naar het oosten, iets over de helft van polder de Dulf, liggen een paar stroken met een ander graslandtype. Op de foto een perceel met Vochtig hooiland, Natuurtype N10.02. De Vochtige weidevogelgraslanden zijn door bemesting licht voedselrijk, de Vochtige hooilanden zijn echter door langdurig gebruik als hooiland verschraald. Hooguit door overstroming van de beek worden er wat mineralen aangevoerd. De vegetatie van de Vochtig hooilanden verschilt behoorlijk van de weidevogelgraslanden. Op de schrale bodem groeien andere planten, er komen meer zeggen in de grasmat. Op de foto is de blauwgroene tint van Blauwe Zegge te herkennen in het gebied voor het plasje.

Keywords: Oordt's, Mersken, Dulf, Grasland, Vochtig hooiland, Natuurtype N10.02, Blauwe, Zegge

Fryslansite ©Hendrik van Kampen