Bloemen en plas-dras in de Dulf

Plas-dras in de Dulf

De westelijke polders Dulf en Janssen Stichting zijn in 2015 weer hydrologisch samengevoegd met het gebied ten oosten van de A7. Onder de snelweg door is zijn de twee delen van de Boorne weer met elkaar vebonden. Daarnaast zijn van de westelijke polders zomerpolders gemaakt. De westelijke polders zijn daarmee weer integraal deel gaan uitmaken van het beekdal. Het gebied kan nu meer water bergen bij overvloedige regenval. In de omgeving van het gebied is van de zandwinplas bij Nij Beets het pijl verhoogd. De aanpassingen zijn gustig voor de slaapplaatsfunctie die het gebied heeft voor eenden en ganzen. Tegelijkertijd is de wegzijging vanuit het oostelijke deel verminderd.

Keywords: Oordt's, Mersken, Dulf, Zomerpolder, Plas-dras, Koningsdiep, Boorne, Slaapplaats

Fryslansite ©Hendrik van Kampen