Brug over de Schipsloot bij Terwispel

Brug over de Schipsloot

Ten oosten van de snelweg A7 kom je al snel bij deze brug over de Schipsloot, een dwarsvaart van de Nieuwe Vaart. De vaart was een vaarverbinding van Terwispel naar Beetsterzwaag. Bij de brug krijgt het landschap een ander karakter, even verderop komt zandgrond aan de oppervlakte. Bij een klaphekje achter de brug begint een wandelpad dat een stukje door het natura 2000-gebied loopt. Het pad gaat eerst door de nog venige Bouwespolder en komt uit bij de Hege Geasten, een met bos gebroeide zandkop. Vandaar gaat het weer terug door de Bouwespolder naar Terwispel. Het pad is de enige vrij toegankelijke wandelroute die echt het gebied in gaat.

Keywords: Oordt's, Mersken, Brug, Terwispel, Nieuwe, Vaart, Schipsloot, Skipsleat

Fryslansite ©Hendrik van Kampen