De Bouwespolderplas

De Bouwespolderplas

Het wandelpad loopt langs de Bouwespolderplas, in het midden van het gebied ten zuiden van de beek. De plas is aangelegd en wordt gebruikt om de bijzondere Natte Schraallanden in het gebied te voorzien van water met een goede kwaliteit. In de winter worden de hooilanden onder water gezet met water uit de plas, in het voorjaar wordt het water weer terug in de plas gemalen. Men behoudt zo het water voor het gebied. Bij langdurige droogte in de zomer kan water vanuit de Schipsloot worden ingelaten. Het wordt verdunt met het goede water in de plas zodat de gevolgen beperkt blijven.

Keywords: Oordt's, Mersken, Natura 2000, Bouwespolderplas, Resevoir, Gebiedseigen, Water, Eilandjes, Broedvogels

Fryslansite ©Hendrik van Kampen