Bouwespolder, van Oordt's Mersken

Bouwespolder, van Oordt's Mersken

Als je door het klaphekje bij de brug de van Oordt's Mersken inloopt, kom je in de Bouwespolder. Het grasland hier is "Kruiden- en faunarijk grasland" (N12.02), een matig voedselrijk grasland dat extensief beweid of gehooid wordt en niet of slechts licht bemest. Aanpassingen die men voor Natura 2000 in deze polder heeft gedaan zijn het dempen en verondiepen van sloten om het grasland niet te snel te laten uitdrogen. Kruiden- en faunarijk grasland wordt van nature niet door de beek overstroomd. Dit soort graslanden zijn van belang voor vlinders en andere insecten, vogels en kleine zoogdieren. Links aan de horizon is het bos van de Hege Geasten te zien.

Keywords: Oordt's Mersken, Bouwespolder, Kruiden- en faunarijk grasland, Natuurtype N12.02, Vlinders, Insecten, Kleine Zoogdieren

Fryslansite ©Hendrik van Kampen