Nat schraalland en houtwallen in het oosten van de van oordt's Mersken

Nat schraalland in de van oordt's Mersken

Zicht op de natte schraallanden van de Mersken vanuit het bos op de Hege Geasten. Nat schraalland (N10.01) is natter dan het Vochtig hooiland dat we op een eerdere foto hebben gezien. De oude graslanden hebben een slappe bodem en staan in de winter vaak onder water. Het beheer bestaat uit jaarlijks maaien. De graslanden worden niet bemest. In Nat schraaland groeien veel soorten Zeggen en we vinden er OrchideeŽn. Door kleine hoogteverschillen in het terrein ontstaan nattere en drogere stukken met een eigen vegetatie. De gradiŽnten maken het grasland zeer soortenrijk. Dit zeldzaam geworden type grasland is zeer gevoelig voor bemesting en stikstofdepositie.

Keywords: Oordt's, Mersken, Nat schraalland, Natuurtype N10.01, Blauw grasland, Houtwallen, Zeldzaam, Bedreigd

Fryslansite ©Hendrik van Kampen