Uniastate Bears

Uniastate Bears

Nadat bij gevechten met bendes een Stins op een naburige locatie was vernield, is de familie Unia in 1515 met de bouw van een State op deze plaats begonnen. In 1616 is de State grondig verbouwd. De state is 1756 afgebroken waarna er een boerderij op het terrein is geplaatst. Die boerderij is in 1879 gesloopt. Alleen het poortgebouw van de state uit 1616 is blijven staan, het stateterrein lag er verlaten bij. Hierdoor was de eenheid uit het dorp verdwenen. In 1991 is een plan gemaakt om de samenhang in het gebied te herstellen. Als voorbereiding op het herstel is er van 1992 tot 1994 door het Argeologysk Wurkverb‚n van de Fryske Akademy onder auspiciŽn van het Archeologisch Centrum Groningen archeologisch onderzoek gedaan. In 1994 is het terrein met dubbele gracht hersteld en is een visualisatie van de state op ware grootte geplaatst. De constructie naar een ontwerp van Bep Mulder is uitgevoerd in staalprofiel. Alleen hoofdlijnen en contouren van vensters zijn weergegeven zodat het gebouw een soort luchtspiegeling uit het verleden is geworden.

In de 13e eeuwse Mariakerk is een kleine exposite over Uniastate ingericht.
Keywords: Panorama, Uniastate, Reconstructie, Staal, Unia, Tjaerd Tyara, Poortgebouw, van Aylva, Sloop, Boerderij, Bears, BeersBron: informatiepaneel bij het hek voor het poortgebouw.

Fryslansite ©Hendrik van Kampen