Tytsjerk, afslag van de Buorren naar de Zomerweg

Tytsjerk, afslag Zomerweg

Dit is ongeveer de plek van de oude dorpskern van Tytsjerk. Hoewel het dorp ook op de noord-zuid liggende zandrug ligt, wordt het niet meer tot de Trynw‚lden gerekend. De zandrug loopt echter door naar het zuiden, tot Suw‚ld, terwijl hij steeds verder onder het veen verdwijnt. Over de rug loopt een route die de dorpen verbindt. Voor 1525 ging de route van Ljouwert naar Groningen over Gytsjerk en Tytsjerk, je moest omrijden omdat tussen de zandrug en de kwelderrug van de Middelzee moerassen lagen. De afslag op deze foto is heel oud, rechtdoor ligt Suw‚ld, linksaf is de Zomerweg richting Burgum. Op de Schotanuskaart uit 1664 wordt de Zomerweg als de belangrijkste rijweg richting Groningen aangegeven.

Keywords: Tytsjerk, Tietjerk, Wegdorp, Kruising, Buorren, Zomerweg, Zandrug

Fryslansite ©Hendrik van Kampen