Tytsjerk, Vijversburg

Tytsjerk, Vijversburg

Op het terrein van Toutenburg werd aan het eind van de 17e eeuw een tweede huis gebouwd, Vijversburg. Door verkoop en vererving is het complex opgesplitst en in handen van verschillende eigenaren gekomen. In 1844 zijn huis en tuin ingrijpend verbouwd. De eigenaar, Nicolaas Ypey, liet de poelen rond Tytsjerk droogleggen en de Bergumerheide ontginnen. In 1855 koopt hij het bouwvallige huis Toutenburg om het te laten afbreken. Zijn zoon, Age Looxma Ypey (1833-1892), liet in 1890, ongeneeslijk ziek, zijn vermogen bij testament onderbrengen in de "Stichting op Toutenburg". (zie ook foto van de gevelsteen). Na de dood van Age Looxma liet de stichting het huis Vijversburg verbouwen en werd op de plaats van Toutenburg een gasthuis voor ouden van dagen gebouwd.

Keywords: Vijversburg, Tytsjerk, Bos van Ypey, Stichting Op Toutenburg, Park, Museum, Exposities, Theetuin, Roodbaard

Fryslansite ©Hendrik van Kampen