Tytsjerk, zandkoppen en moerassen

Tytsjerk, zandkoppen en moerassen

De dorpen Ryptsjerk, Tytsjerk, Lytse Geast, Suw‚ld zijn ontstaan op vrijliggende zandkoppen die na de ontginning boven het veen uitkwamen. Westelijk daarvan lagen moeilijk toegankelijke moerassen en plassen. Het waren lage verdronken landschappen tussen de zandruggen en de hoog opgeslibde kwelderwal langs de Middelzee. De Grote en Kleine Wielen zijn restanten van dat landschap. Om in de 15e eeuw van Ljouwert naar Groningen te reizen moest men er omheen: via Lekkum, Miedum, Wyns, Gytsjerk en Hurdegaryp. Het zuidelijke deel van de moerassen is ontgonnen en de plassen zijn drooggelegd, een klein restantje achter de kerk van Tytsjerk geeft nog een indruk van dat verdwenen landschap.

Keywords: Restant, Moeras, Tytsjerk, Overgang, Kwelderwal, Veen, Zand

Fryslansite ©Hendrik van Kampen