Laan buitenplaats Toutenburg

Laan buitenplaats Toutenburg

In 1521 werd George Schenk van Toutenburg stadhouder van Friesland onder Karel V, later werd hij ook stadhouder van Overijssel, Drenthe en Groningen. In 1525 liet hij tussen Tytsjerk en Ryptsjerk een buitenplaats aanleggen. Van 1528-1531 werd dwars door de moerassen tussen Ljouwert en Tytsjerk/Ryptsjerk een weg aangelegd, de Zwarte Weg (nu N355), zodat de stadhouder eenvoudig naar de regeringszetel in Ljouwert kon reizen. Voor het gebruik van de weg moest tol worden betaald. Famillie, personeel en nakomelingen van George Schenk van Toutenburg werden daarvan vrijgesteld. Het slot Toutenburg heeft tot 1856 op deze plaats gestaan en is daarna afgebroken. Alleen deze Beukenlaan, die mogelijk deel uitmaakte van het tuinontwerp, is bewaard gebleven.

Keywords: George Schenk van Toutenburg, stadhouder van Friesland, Zwarte weg, N355, Zwartewegsend, Tolheffing, Tol, Beukenlaan, Slot, State

Fryslansite ©Hendrik van Kampen