Gevelsteen op Toutenburg

Gevelsteen ten nagedachtenis aan de ouders van Age Looxma Ypey, centraal aan het Gasthuis van de Stichting Op Toutenburg in Tytsjerk.Opschrift:

Stichting Op Toutenburg ingesteld op testament van Mr. Age Looxma Ypey, overl. op Vijversburg onder Rijperkerk 8 aug. 1892, ter nagedachtenis van zijne moeder vrouwe Baudina Looxma, overl. aldaar 14 juni 1880, wed. van Dr. Nicolaas Ypey, overl. aldaar 12 sept. 1869.


Keywords: Rijksmonument ID: 512577

Gevelsteen van het Gasthuis van de Stichting Op Toutenburg in Tytsjerk

Fryslansite ©Hendrik van Kampen