Gasthuis van de Stichting Op Toutenburg in Tytsjerk

Gasthuis van de Stichting Op Toutenburg in Tytsjerk

De ongeneeslijk zieke Age Looxma Ypey, bewoner van Vijversburg, bepaalde bij het overlijden van zijn moeder in zijn testament, dat ter nagedachtenis aan zijn ouders, zijn vermogen moest worden gebruikt voor de bouw van een gasthuis voor ouden van dagen. Na zijn dood in 1892 werd in 1895 door de Stichting op Toutenburg, naar het ontwerp van Hendrik Hendriks Kramer (1850-1934), het gasthuis gebouwd. Centraal in het langwerpige gebouw zijn twee trapgevels geplaatst met daartussen een gevelsteen met opschrift ter nagedachtenis aan de famillie Ypey. (zie volgende foto)

Keywords: Rijksmonument ID: 512577

Fryslansite ©Hendrik van Kampen