Hervormde kerk Twizelerheide

Twijzelerheide is aan het eind van de 18e eeuw, begin 19e eeuw ontstaan op de heide in het "niemandsland" rond de Swadde, tussen de Westereen en Twizel. Aanvankelijk woonden hier werkloze turfarbeiders in plaggenhutten langs zandpaden. In de tweede helft van de 19e eeuw kwam er een school en een begraafplaats. De Hervormde kerk is gebouwd in 1878. Na de komst van de woningwet begin 20 eeuw werden geleidelijk de plaggenhutten vervangen door stenen huizen. In de tweede helft van de 20e eeuw is het dorp enorm gegroeid, mede vanwege de aantrekkelijke woonomgeving waar meer dan bij de Westereen het landelijke karakter behouden is gebleven.

Keywords: Twijzelerheide, Heidedorp, Armoede, Plaggenhutten, Kerk,Smitswei, 1878, Groei, Twintigste, Eeuw

Fryslansite ©Hendrik van Kampen