Fotomontage turfwinning

Fotomontage van turfwinning

Deze fotomontage is gemaakt om een indruk te geven van het effect van grootschalige vervening op het landschap in de 19e eeuw. Het streekdorp aan de horizon is Gersleat (Gersloot). In de Atlas van Eekhof 1849-1859 (gemeente Aengwirden), kan je zien je dat het dorp samen met Tsjalbert en Lúnbert, op een kilometers lange dijk lag, midden in een enorm uitgeveend plassencomplex. Ik heb een impressie van dat beeld gemaakt en daarbij hedendaagse landschappen en enkele standbeelden gebruikt.

De foto is samengesteld uit de volgende elementen:
1) Streekdorp Gersleat. 2) De zandput van Lúnbert. 3) Legakkers in de Deelen. 4) Waskemeer: standbeeld van de Trilker, Annet Haring (links). 5) Ryptsjerk: het standbeeld De Leiker, Frans Ram (rechts).

Keywords: Vevening, Gersloot, Gersleat, Turwinning, Gieterse, Methode, Trekgat, Legakker, Streekdorp, Roofbouw, Wateroverlast, Fotomontage

Fryslansite ©Hendrik van Kampen