Foeragerende Tureluur, Tringa totanus

Foeragerende Tureluur, Tringa totanus

Keywords: Tureluur, Tringa totanus, Foerageren, Kleurrijk, Slik, Avondlicht, Warm, Vogels, Steltlopers, Ruiters, Wadvogel

Fryslansite ©Hendrik van Kampen