Tsjummearum, Tzummarum

Tsjummearum, Tzummarum

Verder naar het westen is Tsjummearum het volgende dorp dat we tegenkomen op de brede kwelderwal langs de Waddenkust. Het dorp is ontstaan als terp op deze wal. Het lage gebied van de grote Riedslenk, zuidelijk van deze wal, werd gebruikt als hooiland. Dat is nog terug te zien aan de naam Tzummarumermiedpolder. Het noorden werd gebruikt voor de akkerbouw. Tsjummearum had ook een vaarverbinding met Koehool aan de Waddenzee.

Keywords: Tsjummearum, Tzummarum, Smidssteech, Kwelderwal, Waddenzee, Ried, Noordelijk, Hoarnestreek

Fryslansite ©Hendrik van Kampen