Trekrus, Juncus squarrosus

Trekrus, Juncus squarrosus

Trekrus is eigenlijk een soort die thuis hoort op de zure Vochtige Heide, niet echt een plant van het stuifzand. Het is een erg sterke soort die wel houdt van compacte en harde bodems. Door de aanwezigheid van een oude inspoelingslaag in de bodem is in het stuifzand een relatief vochtge plaats aanwezig waar Trekrus weet te overleven. De rand van de laag is zichtbaar aan een grijze en bruine verkleuring in het zand en aan de baan met planten die er op staan.

Keywords:

Fryslansite ©Hendrik van Kampen