De Tjonger bij Jardinga

De Tjonger bij Jardinga

De volgende beek, vanaf de Boorne naar het zuiden, is de Tjonger of Kuunder. Vroeger was de loop sterk meanderend, in de winter zorgde het water vaak voor overlast. Het brongebied van de Tjonger ligt rond Oosterwolde. Hier komen drie beken bijelkaar, de Boven Tjonger, het Grootdiep en het Kleindiep. De foto is gemaakt vlak bij de plek waar Boven Tjonger en Grootdiep bij elkaar komen. Hier kan het water nog flink buiten de oevers treden. Om de wateroverlast onder controle te krijgen is de Tjonger rond 1900 sterk gekanaliseerd, de beek is tegenwoordig meer een kanaal dan een natuurlijke stroom.

Keywords: Kuunder, Tjonger, Grootdiep, Jardinga, Oosterwolde, Hoogwater, Regen, Plaatbrug

Fryslansite ©Hendrik van Kampen