Texel - Utopia, vogelgebied aan de zeedijk

Utopia, vogelgebied aan de zeedijk

Binnendijks aan de Waddenzee liggen enkele kleine Natura 2000 deelgebieden. Het zijn succesvolle rust en broedgebieden voor Wad- en Weidevogels. Dankzij het succes heeft men in 2010 nog een groot binnendijks gebied voor vogels ingericht: Utopia (de Putten). Het ligt aan de Waddenzee, vlak bij de Schorren, het enige kweldertje van Texel. Bij hoogwater worden alle gebiedjes door Wadvogels gebruikt als Hoogwatervluchtplaats (HVP). Op de foto zijn buitendijks de Schorren te zien en binnendijks ligt Utopia.

Keywords: Zeedijk, Natura 2000, Ottersaat, Leemput. Zandkes, Wagejot, Drijvers Vogelweid de Bol, Utopia, Schorren, Waddenzee, HVP, Broedvogels, Sterns, Natuurmonumenten

Fryslansite ©Hendrik van Kampen