Texel, Schapenboet en Tuunwallen

Schapenboet en Tuunwallen

In één opzicht is Texel anders dan alle andere Waddeneilanden: het eiland heeft een stevige kern van Keileem, ontstaan als eindmorene tijdens het Saalien, de voorlaatste ijstijd. Waar de overige eilanden allemaal uit zee opgerezen zandbanken zijn, en in principe ook kunnen verplaatsen, ligt Texel vast rond zijn keileem kern. Tussen Den Burg en Oudeschild kan je de 15 meter Hoge Berg goed zien. Het landschap is hier heuvelachtig, rond de percelen liggen Tuunwallen, lage muurtjes van zoden. Hier kom je ook veel Schapenboeten tegen, de karakteristieke halve schuren. Een Schapenboet wordt met de wind mee gebouwd, de schuine kant staat op de wind en de grote schuurdeuren liggen in de luwte.

Keywords: Texel, Hoge, Hooge, Berg, Tuunwallen, Schapenboet, Halve, Schuur, Heuvels, Keileem, IJstijd, Saalien

Fryslansite ©Hendrik van Kampen