Texel, de Slufter zuidzijde

De Slufter zuidzijde

Tot 1629 bestond Texel uit twee delen met daartussen een washover. Het zuidelijk deel was Texel, in het noorden lag een stuk duin met de naam Eyerland. In 1630 is een stuifdijk, de Zanddijk, aangelegd die beide delen met elkaar verbond. Aan de Noordzee ontstond een strand met duinen en geulen, aan de Wadkant een grote kwelder met zeearm die bijna tot aan Den Burg liep. In 1835 is de kwelder bedijkt, restanten van de zeearm, Eyerlands kanaal, Buitenzwin en Westerkolk, zijn nog in het landschap te zien. In 1855 werden de geulen op het strand met de Lange Dam afgesloten maar de stuifdijk brak in 1858 weer door. Nieuwe pogingen slaagden gedeeltelijk, één geul, de Kleine Slufter, bleef open. Na een laatste mislukte poging in 1925 is de Slufter natuurgebied geworden.

Keywords: Texel, Slufter, Geul, Stuifdijk, Texel, Eyerland, Washover, Zanddijk, Lange, Dam, Toegankelijk, Wandelaars

Fryslansite ©Hendrik van Kampen