Texel, de Slufter noordzijde

De Slufter noordzijde

Het geulen en kwelderlandschap van de Slufter. De foto is genomen vanaf Vogelkijkpunt Diepe Gat op de Zanddijk. We kijken uit over het noordelijke deel van de Slufter met in de achtergrond de duinen die zijn ontstaan uit de Lange Dam. In het zuidlijke deel maakt de Slufter een bocht naar het noorden en loopt diep de vallei tussen de Zanddijk en de Lange Dam in. Het zuidelijke deel is vrij toegankelijk voor wandelaars, dat deel ziet er erg verlopen uit met paden en sporen. Het noordelijke deel is afgesloten natuurgebied en dient als rust- en foerageerplaats voor vogels. Hier broeden ook verschillende soorten zoals Bergeenden, Eiders, Grutto's, Kievitten en Kluten.

Keywords: Texel, Sufter, Noord, Deel, Vallei, Broedvogels, Rust, Voedsel, Natuurgebied, Lange, Dam

Fryslansite ©Hendrik van Kampen