Texel, Zeemanskerk van Oudeschild

Zeemanskerk van Oudeschild

De kerk werd tussen 1648 en 1650 gebouwd. De naam Zeemanskerk dankt hij aan de vele zeelieden die de kerk in de 18e eeuw bezochten wanneer ze bij Texel moesten wachten op gunstige wind. Van de 15e tot begin 19e eeuw was de Rede van Texel van belang voor de scheepvaart vanuit het gehele Zuiderzeegebied. In 1740 is de kerk uitgebreid met een uitbouw aan de noordzijde (niet zichtbaar op de foto) In de kerk hangen kroonluchters die zijn geschonken door: Cornelis Tromp, Michiel de Ruyter en vermoedelijk de weduwe van Tromp.

Keywords: Oudeschild, Hervormde, Kerk, Zeemanskerk, Rede van Texel, Koopvaardij, Ankerplaats, Overslag, Zuiderzee

Fryslansite ©Hendrik van Kampen