Embrionaale duinen op de Hors

Als je naar Texel gaat voor Waddenlandschappen is een bezoekje aan de Horsduintjes een aanrader. De Hors, het gebied waar de duintjes liggen, bevindt zich op de zuidelijkste punt van Texel. Voor fotografie is het meest interessante deel het gebied met de stuifduintjes, een uitgestrekt gebied met alle vormen van duinontwikkeling bij elkaar. Hier vind je jonge embrionale duintjes met Biestarwegras tot aan behoorlijk fors uitgegroeide exemplaren. Het gebied is gemakkelijk te bereiken met de auto, een parkeerterrein ligt 2,5 km vanaf de boot aan de zuidkant van de Mokbaai. Vandaar is het 1 km lopen door duinstruweel, tussen twee meertjes door, over de oude stuifdijk en je bent in het gebied. Je kan dus ook met slecht weer nog goed fotograferen (de duintjes doen het goed bij dreigende wolkenluchten), als het te gek wordt ben je snel terug.


De Hors

In het verleden zijn meerdere zandbanken aan Texel vastgegroeid, in vaktermen heet dat: aanlanden of verhelen. De Hors is in 1749 ontstaan door het aanlanden van een grote zandplaat 'de Hors' op de zuidkust. Zandbanken blijven nog steeds aanlanden. In 1910 gebeurde dit met de zandplaat 'Onrust', in de toekomst wordt verwacht dat 'Noorderhaaks' aanlandt. De namen: Hors, Onrust en Noorderhaaks zijn nog steeds op de topografische kaart van Texel te vinden. Dankzij deze aanvoer van zand uit zee is op de Hors veel zand beschikbaar. Na een storm kunnen er delen van het duingebied weggeslagen worden, tijdens rustige perioden vormen zich weer nieuwe duintjes. Op de foto zie je in de voorgrond een duintje waar een pol Helm op groeit. Helm is de tweede plant in de ontwikkeling van een duin. Als er voldoende zoet water beschikbaar komt verdringt het groeikrachtige Helm de pionier Biestarwegras. De twee duintjes direct achter de grote pol bevinden zich nog in het eerste stadium met Biestarwegras. Verder naar achteren hebben vrijwel alle duintjes al een pruik van Helm.


Keywords: Texel, Hors, Onrust, Noorderhaaks, Razende, Bol, Zandbank, Aanlanden, Verhelen, Zand, Stuiven, Duinvorming, Biestarwegras, Helm, Water, Storm, Dynamiek


Texel, embrionaal duin op de Hors

Fryslansite ©Hendrik van Kampen