Bleekersvallei Texel

Bleekersvallei

Als de duinen ouder worden neemt het stuiven af, er kan zich een gesloten plantendek vormen, de bodem verkleurd grijs. We spreken dan van Grijze duinen. Enige verstuiving moet nog aanwezig blijven om verruiging en achteruitgang van de biodiversiteit te voorkomen. De ongeveer 200 jaar oude Bleekersvallei is door de wind uitgestoven en kalkarm. Er groeien veel korstmossen en er zijn stukken heide. Omdat er de laatste jaren door een ziekte veel Konijnen zijn verdwenen, is de vegetatie ruiger geworden en zijn er minder holen. Dat is slecht voor broedvogels zoals Bergeend en Tapuit. Om de vegetatie open te houden, wordt er in deze gebieden begrazing ingezet. Het belang van de Grijze Duinen van Texel is groot voor de instandhouding van dit habitattype.

Keywords: Texel, Bleekersvallei, Zee, Begroeid, Ochtend, Golvend, Grijze, Duinen, Natura 2000, H2130B, Korstmossen, Heide, Riet, Vochtig

Fryslansite ©Hendrik van Kampen