Tersoal, Terzool

Tersoal

Tersoal is van oorsprong een middeleeuws terpdorp. De dorpen van de Lege Geaen waren tot in de 19e eeuw met elkaar verbonden door voetpaden. Transport van goederen ging vrijwel uitsluitend over het water. In de Napoleontische tijd (~1806-1813) werden de voetpaden opgewaardeerd tot grindpad. Op de kaarten van Topotijdreis is te zien dat het huidige Tersoal is samengesteld uit een aantal losse groepjes huizen die het dorp het aanzien geven van een wegdorp. Dat effect wordt nog versterkt door de dorpen Sibrandabuorren en Gau, die aan dezelfde slingerweg liggen. Rond de kerk is door nieuwbouw de laatste 30 jaar sprake van enige komvorming.

Keywords: Lege Geaen, Terp, Terzool, Koumelkerspaed, Kerk, Vituskerk

Fryslansite ©Hendrik van Kampen