Terschelling, avondstemming in de polder bij Hoorn

Avondstemming in de polder bij Hoorn

Terschelling heeft een behoorlijk oppervlak aan agrarische polders. Ze liggen tegen de Waddenzee in een smalle strook van West-Terschelling tot Oosterend. Er zijn veel overgangsgebieden, zoals hoog/laag, droog/nat, zoet/zout, zand/veen en zand/klei. Op Terschelling wordt redelijk extensief en met respect voor het eiland geboerd. De polder heeft nog een goede vogel- en plantenrijkdom.

Keywords: Polder, Hoorn, Zonsondergang, Water, Reflectie, Nevel, Koeien, Vogels, Grutto, Hekje, Zacht, Rood

Fryslansite ©Hendrik van Kampen