Strandvlakte met stuifduin op de Noordsvaarder

Strandvlakte met Stuifduin

Wat dichter aan zee, aan de Noordwestkant van de Noordsvaarder, ligt de Berm. Hier is de strandvlakte wat hoger en bijft langer droog, de wind heeft er vrij spel. Waar een sprietje Biestarwegras kans krijgt kan tijdelijk een stuifduintje ontstaan. In rustige tijden kunnen ze uitgroeien tot een Oogduin, als er veel stormen zijn wordt het gebied weer afgevlakt. De niet aflatende wind blaast kleine zandkorrels weg, wat grotere schelpjes blijven liggen. Zo ontstaat het schuurpapierachtige oppervlak met zeer veel schelpen op bultjes. Bij stormvloed komt de zee over de vlakte en begint alles opnieuw. Het hoge duin in de verte is het eind van de Zuidelijke Stuifdijk, rechts enkele oogduinen die midden op de vlakte liggen.

Keywords: Terschelling, Noordsvaarder, Strandvlakte, Berm, Stuifduin, Wind, Open, Schelpen, Zuidelijke, Stuifdijk

Fryslansite ©Hendrik van Kampen