De duinen van de Tweede Stuifdijk op de Noordsvaarder

Duinen van de Tweede Stuifdijk

Deze foto is gemaakt vanaf het restant van de Noordelijke Stuifdijk van 1950. We kijken naar het zuiden, richting de punt van de Noordsvaarder. Links ligt de Zuidelijke Stuifdijk. Beide stuifdijken vormen samen een hoefijzer waarbinnen een vlakte ligt die tot de jaren '90 door defensie is gebruikt als militair oefenterrein. Daarna is het onderhoud aan de stuifdijken beŽindigd. Tussen paal 1 en 7 wordt de stuifdijk steeds dynamischer. Er zijn kerven ontstaan en het zand wordt ver landinwaarts gestoven. Het inwaaien van zand door de natuurlijke dynamiek zorgt voor verjonging van de vegetatie. Grassen verdwijnen en soorten zoals het Duinviooltje en Zandblauwtje komen terug.

Keywords: Noordsvaarder, Noordelijke, Zuidelijke, Eerste, Tweede, Stuifdijk, Gekerfde, Zeereep, Verstuiven, Landinwaarts, Verjonging

Fryslansite ©Hendrik van Kampen