Een zandbank voor de Westkust van Terschelling

Zandbank voor de Westkust

Het zand voor de opbouw van Terschelling is afkomstig van zandbanken die ontstaan op de Noordwestgronden. Deze liggen in de buitendelta noordwestelijk van Terschelling. Zand wordt van hieruit door de golfslag naar de kust gedreven, er ontstaan zandbanken die zo nu en dan in het noordwesten aanlanden. De grote zandvoorraad in de buitendelta is een gevolg van grootschalige stromingspatronen rond het zeegat. Door de aanleg van de Afsluitdijk zijn deze veranderd. Het meeste zand komt tegenwoordig in de Stortemelk en Westergronden boven Vlieland, minder op de Noordwestgronden. Op termijn zal de grootte van de aanlandende zandbanken waarschijnlijk verminderen. (bron: Deltares - Regionaal Advies Noordsvaarder, Terschelling)

Keywords: Noordsvaarder, Zandbank, Aanlanden, Verhelen, Buitendelta, Noordwestgronden, Boomkensdiep, Branding, Duinen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen