Kwelder bij Seeryp

Kwelder bij Seeryp

Oostelijk naast de Stryperpolder ligt nu nog het laatste restantje van de Groenlanden, kwelders die ooit aan de zuidkust van Terschelling lagen. Hoewel de kwelder in de beschutting van de Stryperpolder ligt, heeft hij te maken met erosie en is langzaam aan het verdwijnen. Op deze foto van 5-10-2008 zie je de kwelder bij hoogwater waarbij alleen nog wat grassprieten boven water steken.

Keywords: Terschelling, Groenlanden, Kwelder, Seeryp, Restant, Erosie, Verdwijnen, Hoogwater, Gras, Pluimpjes

Fryslansite ©Hendrik van Kampen