Stuivende Witte duinen bij de Boschplaat

Stuivende duinen bij de Boschplaat

Een foto van 13-10-2018. Op de foto het duin bij paal 20, het laatste duin van het verstuivingsproject aan het strand van Oosterend. De foto geeft een mooi beeld van het effect. Bij dit duin begint de Boschplaat. Langs de hele noordzijde van de Boschplaat ligt een stuifdijk die de ontwikkelingen op de kwelder vastlegt. Onderhoud aan de stuifdijk is in de jaren 90 losgelaten, er zijn geen ingrepen gedaan om het verstuiven te versnellen. Op enkele paatsen begint de dijk tegenwoordig een beetje te verstuiven en ontstaan voorzichtig de eerste gaatjes.

Keywords: Waddeneilanden, Duin, Blank, Zand, Helm, Stuiven, Terschelling, Witte, Duinen, Zeereep, Boschplaat, Stuifdijk

Fryslansite ©Hendrik van Kampen