Terschelling, grijze duinen en duinvallei de Dazenplak

Duinvallei de Dazenplak

De Dazenplak is een duinvallei met struweel, omringd door loopduinen. Loopduinen zijn duinen die zich door verstuiving van de zeereep naar het binnenland verplaatsen. Op de topografische kaart uit de jaren 30 staat de Dazenplak ingetekend als cultuurlandschap met een afwateringssloot naar de Waddenzee, de Bloedsloot. Op de Bloedsloot waren meerdere valleien in dit gebied aangesloten. Waarschijnlijk werd het gebied gebruikt voor de Vrijgang (Oerol) van vee in de winter (zie foto: Begrazing in de Tordunen). Na de aanleg van de stuifdijk en het beŽindigen van de Vrijgang, zijn de duinen geheel begroeid geraakt en verstard, ze verplaatsen niet meer. Dit type duinlandschap wordt Grijze Duinen genoemd.

Keywords: Terschelling, Dazenplak, Loopduinen, Paraboolduin, Stuiven, Begroeid, Duinvallei, Wilgen, Struweel, Grijze, Duinen, Verleden, Drainage

Fryslansite ©Hendrik van Kampen