Terschelling, Eerste Slenk van de Boschplaat

Boschplaat, Eerste Slenk

Een foto van de Eerste Slenk. We zijn hier al een stuk dichterbij de Waddenzee. De slenk is een getijdegeul waarlangs water diep de kwelder van de Boschplaat kan binnendringen. Hier vinden we nog pioniersoorten en soorten van de lage kwelder. De foto is gemaakt vanaf een eilandje midden in de Eerste Slenk. Wat opvalt is het rood gekleurde Zeekraal met daarin grote pollen Zoutmelde, hier en daar staan ook enkele sprietjes Engels Slijkgras. Op de grote gele vlakken domineert Zeekweek. Aan de horizon is het verstuivingsproject bij paal 16-20 te zien, let op de hoge Witte Duinen.

Keywords: Boschplaat, Eerste, Slenk, Getijdegeul, Herfst, Zeekraal, Zoutmelde, Zeekweek, Strandkweek, Witte, Duinen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen